Největší zbraní, která vám byla dána, je Otcova láska - archiv citátů

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Letnice, Svatodušní svátky

Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích a 10 dnů po svátku Nanebevstoupení Páně. Letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého na apoštoly, celou církev a každého křesťana. Jsou vyvrcholením a naplněním Velikonoc.

 • Duch svatý a naplnění člověka, letnice (Anselm Grün) (tematický text) - Přestože jsou Letnice pro církev významné, nevíme dost dobře, co si s nimi počít. Možná je to i tím, že církev pro ně nevytvořila žádné zvláštní rituály. Vánoce a Velikonoce se hluboce vtiskly do lidských duší, protože půlnoční mši či slavnost vzkříšení provázejí působivé rituály.
 • Letnice - ovoce Velikonoc (Yves Congar) (tematický text) - Ježíš Kristus nám prostřednictvím své smrti a svého vykoupení zasloužil dar Ducha
 • Letnice - svátek skutečné plnosti života, záznam rozhlasového pořadu (Marie Svatošová) (tematický text) - Co Letnice (Svatodušní svátky) znamenají?
 • Letnice, Svatodušní svátky... (aktualita) - O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.
 • Poselství svatodušních svátků /K. Rahner/ (tematický text) - Sama sebe nám daroval. Tohoto Boha, který daroval sám sebe, nazýváme Duchem svatým. Je náš. Je v každém srdci, které ho s vírou a pokorou vzývá. Je náš do té míry, že se vlastně už nedá říci, co je člověk, ledaže by se řeklo, že že je to Bůh sám. Bůh je náš Bůh. To je poselstvím svatodušních svátků. To je svatodušní poselství, nádherné, letní poselství, poselství síly, světla a vítězství, poselství Boží lásky, poselství Boha, který nás obšťastňuje sám sebou.
 • 41. Kristovo nanebevstoupení a Svatodušní svátky v církvi (kapitola z knihy) - Nanebevstoupení a svatodušní svátky jsou dva křesťanské svátky, následující po velikonocích - první za čtyřicet a druhý za padesát dní. Jsou to svátky na památku událostí, které prožili první křesťané.
 • Citáty z knihy: Duch svatý (Yves Congar) (tematický text) - Duch svatý pohání vpřed věc evangelia, působí velké iniciativy, poslání, velká díla myslitelů a řádů, inspiruje k reformám, chrání před pouhou renovací - aby se církev připodobnila Duchu Ježíšovu.
 • Co si počít se svatodušními svátky? (tematický text) - ... A je tomu tak i dnes...
 • Duch svatý nám dává sílu (článek) - Ježíš nám sděluje, že pokud v něj budeme věřit, budeme dělat to, co Ježíš, a dokonce ještě něco většího než on! Vybavuje nás k tomu svými dary.
 • Duch svatý, letnice (soubor tematických textů) - Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje ze dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny. (Michael Marsch) Projevy Ducha svatého jsou důležitější než projevy o Duchu svatém. (Pavel Korosin)  
 • Duch svatý, Letnice - myšlenky R. Cantalamessy (tematický text) - Lék přináší úlevu jen tomu, kdo jej užívá, nikoli těm, kdo s ním zacházejí nebo jej zkoumají.
 • Připomínky biřmování - posila do všedního dne (tematický text) - Existují různé rituály, které nám stále znovu připomínají skutečnost našeho biřmování. Rituál, jak si připomenout skutečnost Ducha svatého, pro mne spočívá v tom, že  se vystavím větru...   I soustředění na vlastní dech  mi pomůže objevit Ducha svatého...   Jiným mým rituálem je, že se vystavím slunci  a nechám do celého svého těla pronikat sluneční paprsky...  Když se posadím k potoku nebo řece  a dívám se na tekoucí vodu, uvažuji o tom, že ve mně proudí pramen, který nikdy nevysychá. 
 • r. 2013 Jak se mě (do)týká Duch svatý? (tematický text) - Kdo je to vlastně – Duch svatý? A jak se nás jeho existence týká? Copak nestačí, když jako křesťané věříme v Boha a v jeho Syna Ježíše Krista?
 • Slavnost Seslání Ducha svatého (kázání)
 • Význam a historie letnic (tematický text) - Slavnost seslání Ducha svatého - letnice
 • Boží útěcha nám vychází vstříc v Duchu svatém (článek) - Ježíš posílá každému z nás Ducha svatého a učí nás obracet se na něho výslovně titulem Přímluvce (srov. Jan 14,16,26). Nazývat takto Ducha svatého má zvláštní a hluboký význam. Jednou ze základních lidských zkušeností je totiž nenaplněnost. Člověk je na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. 
 • Citáty různé (tematický text)
 • Letnice a biřmování - nabídka materiálů (článek) - Pro příležitost svátku seslání Ducha svatého - letnic a s nimi spojeného biřmování jsme do rubriky "Tématické texty" připravili rozsáhlé materiály (novény, vigílie, modlitby, metodické pomůcky a mnoho dalšího)...
 • Maria, Duch Svatý a svatost - Vladimir Zelinskij (tematický text)
 • Modlitba Karla Rahnera (tematický text) - Spoléháme na tebe...
 • Přímluvy na Letnice (tematický text)
 • Seslání Ducha svatého, letnice / dětská (kázání) - Námět na dětské kázání
 • SLAVNOST Nanebevstoupení Páně - C / Stůl slova (kázání) - Jsme někdy v pokušení vzpomínat na staré zlaté časy. Někteří na ně vzpomínají, i když je nezažili. Vzpomíná se, jaké to bylo tehdy... A kolik nás bylo. A jak jsme to všechno pěkně uměli. A tak dále. To je přesně to, co Ježíšovi učedníci po jeho nanebevstoupení nedělali.
 • Slavnost Seslání Ducha svatého, letnice / přímluvy (kázání)
 • Texty na nástěnky - Duch svatý, letnice (tematický text) - Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde  
 • Závěr (kapitola z knihy) - Láska, kterou Duch vlévá do našich srdcí, má naprostou přednost přede všemi charizmaty. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 • DOBA VELIKONOČNÍ A SVATODUŠNÍ /Karl Rahner/ (tematický text) - Proč jsme tak často zbabělí a rezignujeme? Proč bojujeme často tak, jako kdybychom tajně přiznanou porážku chtěli vnějším jednáním jen oddálit? Proč se ve službě Kristově angažujeme jen málo, jako kdyby pro nás bylo příliš nejisté odvážit se angažovat celým svým životem, všemi silami a poslední kapkou krve? Vstal Kristus z mrtvých nebo ne?
 • Neděle Božího milosrdenství – vstupní modlitba a komentář (článek) - Druhá neděle velikonoční je nazývána nedělí Božího milosrdenství. Jedná se o ozvěnu velikonočního Žalmu 118 (117). V textu naleznete vstupní modlitbu, rozbor textu + zamyšlení.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 18.10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b; Lk 10,1-9

Komentář k 2 Tim 4,9-17b: Jediný Lukáš, „milý lékař“, je v těžké chvíli s Pavlem. Ať je nám vzorem ve stálosti a spolupráci v Církvi. Jeho evangeliu vděčíme mj. za vyobrazení Mariiny osobnosti a za zprávy o Ježíšově dětství.

Zdroj: Nedělní liturgie

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

(16.10.2017) Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce...

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

(15.10.2017) 16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan...

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

(14.10.2017) ... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na...

Fatima - Poslední tajemství

Fatima - Poslední tajemství
(13.10.2017) TV dokument

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(13.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se i za chybující politiky

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

(7.10.2017) dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře)....

Panna Maria Růžencová

(6.10.2017) Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.