Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

13.2.2017 | Sekce: Denní citát | Archiv

Závistivec velmi špatně používá své dary

protože se ochuzuje o hodnoty, které závidí druhým. V jeho duši pak nezůstává nic jiného než trápení...

Závistivec stále hledí jinam a srovnává se s druhými. Ale nevidí to dobré, čím je obdařen on sám.

Se svolením převzato z knihy
Lectio Divina na každý den v roce 8, str. 206
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie