Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

30.5.2017 | Sekce: Denní citát | Archiv

Poznání Boží lásky

nese vše v životě

těch, kdo se nechávají vést Duchem Svatým. 

S takovou vírou se nemusíme bát ani odmítnutí druhých.

 

Se svolením zpracováno podle knihy:
Pauline Edwardsková, Malá cesta uzdravení,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie