Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

23.1.2017 | Sekce: Denní citát | Archiv

Neexistuje žádná životní situace,

kdybychom nemohli vnitřně pozvednout zraky svého srdce k Ježíšovu kříži,

abychom od něj načerpali sílu.

Jsme Boží dcery a synové.

 

Se svolením převzato z knihy
Lectio Divina na každý den v roce  8, str. 71
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie