Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

13.5.2017 | Sekce: Denní citát | Archiv

Naděje není přesvědčení,

že něco dobře dopadne, ale jistota, že ...

něco má smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. (Václav Havel)

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie