Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

30.1.2017, Bratr Roger Schutz | Sekce: Denní citát | Archiv

Naděje evangelia je jako otvor,

kterým proudí do hlubin naší duše světlo

a působí,
že máme sílu
i v situacích,
které jsou očividně
bezvýchodné.
(více)

Se svolením převzato z knihy
bratra Rogera z Taizé Netušená radost
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie