Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

30.3.2017 | Sekce: Denní citát | Archiv

Ježíši, kdo si tě zamiluje,

nemusí se bát žádných urážek;

vždyť tam, kde není jiná touha než touha milovat,
není pro urážky místo.

(Elred z Rievaulx, Pojednání o Boží lásce)

Zdroj: Lectio divina na každý den v roce, svazek 2, str. 76-77,
vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz
Převzato se svolením, redakčně upraveno. 

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie