Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

10.5.2017, Aleš Opatrný | Sekce: Denní citát | Archiv

Je důležité, abychom nesetrvávali jen u toho

jak si myslíme, že věci být mají,

ale abychom měli hlubší poznání toho,
jaké reálně jsou. 

Z článku "Nesetrvávejme jen u toho, jak věci být mají", který vyšel
ve Zpravodaji Arcibiskuptsví pražského 5/2017 ročník 25, str. 6.

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie