Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

12.6.2017, Benedikt XVI. | Sekce: Denní citát | Archiv

Eucharistie nás udržuje při životě

během putování pouští života

Eucharistie je nabízena každému
v podmínkách, v nichž se právě nachází.

Eucharistická oběť v nás živí a nechává růst to vše dobré,
co je do nás zaseto.

To se pak může projevovat
v situacích nebo životních stavech,
v nichž se každý křesťan nachází.

Celý text zde: Eucharistie nás udržuje při životě během putování pouští života

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie