Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

28.3.2017, František Radkovský | Sekce: Denní citát | Archiv

Bůh sleduje naše dobro a naše štěstí

nikoliv chvilkové, ale trvalé,

provázející nás nejen po celý život,
ale i za hranice naší smrti.

Z homilie na pohřbu kardinála Vlka, celý text zde

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Sobota 24.6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26; Lk 1,57-66.80

Komentář k Lk 1,57-66.80: Hospodin připravuje svůj lid opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem oněmí. Pro dnešní hlásání Kristovy církve toto představuje povzbuzení…

Zdroj: Nedělní liturgie