Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

14.1.2013, Wilfrid Stinissen (Foto: IMa)

Odkud se u Ježíše bere náklonnost k rybářům?

Odkud se u Ježíše bere náklonnost k rybářům?

V povolání rybáře neexistuje pevný a předvídatelný vztah mezi námahou a výsledkem. Rybáři mohou pracovat celou noc marně. V jejich životě je spousta prostoru pro naději.
Celý článek

11.1.2013, Angelo Scarano (Foto: Michal Němeček)

Křest Páně neslavíme kvůli křtu

Křest Páně neslavíme kvůli křtu

Svátek Křtu Páně je zakončením vánoční doby. Jak souvisí křest s tajemstvím narození?
Celý článek

6.1.2013, Aleš Opatrný (Foto: Michal Němeček)

Malý kurz pastorace (07):  Víra a její předávání v dnešní společnosti

Malý kurz pastorace (07): Víra a její předávání v dnešní společnosti

Každý člověk hledá v životě naplnění a oporu pro překonání těžkostí. Znamená to ale hned, že lidé hledají Boha v tom smyslu, jak tomu my křesťané rozumíme? Lze říci o každém, kdo nedošel ke křesťanské víře, že nenalezl smysl života (a že ho tedy bude u nás hledat)?
Celý článek

3.1.2013

První světice USA: vdova s pěti dětmi, konvertitka, aktivistka

První světice USA: vdova s pěti dětmi, konvertitka, aktivistka

Svatá Alžběta Anna Bayley Setonová se narodila roku 1774 v New Yorku. Stala se první světicí své země. Svou cestu životem hledala a prošlapávala navzdory mnoha protivenstvím. Její životní příběh je důkazem toho, že "vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha" a že právě "v naší slabosti se může projevovat Boží síla"...
Celý článek

29.12.2012, Karl Rahner (Foto: Michal Němeček)

Silvestr a bilance roku (Karl Rahner)

Silvestr a bilance roku (Karl Rahner)

Na Silvestra je poslední den jednoho roku. A proto se sluší, abychom se s tímto rokem křesťansky rozloučili. V hloubi svého srdce musí každý provést takové rozloučení sám. Neboť každý člověk se odlišuje od ostatních. Každý prožitý rok jednoho člověka se proto odlišuje od toho, jak jej prožil člověk jiný. Bůh vede každého jeho cestou.
Celý článek

28.12.2012, Aleš Opatrný (Foto: IMa)

Rodina se skládá z lidí, tedy z hříšníků

Rodina se skládá z lidí, tedy z hříšníků

Na adresu rodiny bývá v církevním prostředí řečena řada vznešených slov a položena bývá řada oprávněných, ale obtížných požadavků. Rodina je prostředí, které může být a mnohdy bývá krásné, které ale nikdy není ideální.
Celý článek

27.12.2012, Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Malý kurz pastorace (06): Církevní rozměr víry a víra jako osobní přesvědčení

Malý kurz pastorace (06): Církevní rozměr víry a víra jako osobní přesvědčení

… neboli malý pokus o nahlédnutí do struktur víry, jak je člověkem žita.
Celý článek

15.12.2012, Wilfrid Stinissen (Foto: IMa)

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Obrátíme-li se stejně jako Maria a přikloníme-li se k Bohu, začneme žít život odvrácený od sebe a obrácený k Bohu. A tehdy dokážeme také my přinášet světu život. Dáme život Ježíši ve světě.
Celý článek

13.12.2012

Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy...

Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy...

Traduje se, že Jan od Kříže byl malé postavy, ale ušlechtilý ve slovech i gestech. Na rozdíl od Terezie neměl dar humoru; snad k tomu přispělo tvrdé mládí. Neměl vůdcovské, organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, ale spíše neobyčejně vnímavým zpovědníkem a duchovním vůdcem. Tvrdilo se, že po dvou slovech rozuměl duši.
Celý článek

11.12.2012, Aleš Opatrný (Foto: Michal Němeček)

Malý kurz pastorace (05): Prostory pastorace

Malý kurz pastorace (05): Prostory pastorace

Prostředí, v nichž se pastorace děje, mají a mohou plnit v oblasti pastorace určité specifické úkoly. Základní úkol všech prostředí je ale stejný: růst a zrání víry!
Celý článek

10.12.2012, Angelo Scarano (Foto: IMa)

Vytoužený Kristův příchod se stal spíše strašákem: ´Kristus přijde a  bude soudit´

Vytoužený Kristův příchod se stal spíše strašákem: ´Kristus přijde a bude soudit´

"Kdy přijdeš?" Tato otázka není převzata ze spisu nějakého mystika, ale z našich běžných hovorů. "Kdy se ukážeš? Kdy se uvidíme?" Jsou to otázky, které prozrazují touhu, očekávání. Někdy je to touha "zištná",  jindy určitého člověka chceme vidět, protože ho máme rádi. A pokud je to člověk vzácný, nám velmi blízký, pak se tato touha může proměnit v nedočkavost.
Celý článek

3.12.2012, Aleš Opatrný (Foto: IMa)

Lekáme se rychlosti, jakou se blíží Vánoce

Lekáme se rychlosti, jakou se blíží Vánoce

Moderní společnost, která má jistě mnoho kladů a krásných stránek, některé věci nespravedlivě opomíjí a jiné dokonce škrtá. Například očekávání, trpělivé čekání a těšení se nebývá považováno za žádnou hodnotu. Naopak, reklama nám znovu a znovu vnucuje, že to, co chceme, můžeme mít samozřejmě ihned.
Celý článek

30.11.2012

Nabídli mu ´trafiku´, když zapře své svědomí

Nabídli mu ´trafiku´, když zapře své svědomí

Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou v Londýně byl vyzván, aby se zřekl svého přesvědčení výměnou za skvělý post. Odpovědí bylo jeho poslední „ne“. A tak dne 1. prosince roku 1581 byl Edmund Kampián popraven.
Celý článek

30.11.2012, Petr Šabaka (Foto: IMA)

Plaché čekání na Pána

Plaché čekání na Pána

Během konference vojenských kaplanů slavíme každý den bohoslužbu. Ve středu slavil bohoslužbu s Večeří Páně bratr z Církve bratrské. Samotná liturgie oběti byla velice krátká. Pak nás všechny přítomné pozval z lavic do kruhu.
Celý článek

28.11.2012, Jan Zlatoústý (Foto: IMa)

Nebuďme vlky! Jsme-li ovce, vítězíme, jsme-li vlci, podléháme.

Nebuďme vlky! Jsme-li ovce, vítězíme, jsme-li vlci, podléháme.

Dokud budeme ovcemi, budeme vítězit; i kdyby nás obklopovaly tisíce vlků, přetrváme a budeme mít převahu. Staneme-li se však vlky, budeme přemoženi, neboť přijdeme o pomoc pastýře. Ten přece nevodí na pastvu vlky, nýbrž ovce; takže tě opustí a vzdálí se, protože mu nedáš možnost ukázat jeho moc.
Celý článek

28.11.2012

Studia theologica 49

Vyšlo nové číslo teologického čtvrtletníku. Jsou křesťanská média schopná oslovit i dnešní společnost? A nakolik kvalifikovaně dokáží hovořit sekulární média o náboženských událostech? Další část tohoto čísla obsahuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci konané na olomoucké Cyrilometodějské teologické fakultě pod názvem „Propuštění z duchovního stavu podle nejnovějších předpisů katolické církve – legislativa a praxe“.
Celý článek

27.11.2012, Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Malý kurz pastorace (04): Aktéři pastorační činnosti

Malý kurz pastorace (04): Aktéři pastorační činnosti

Pastorace je účast na milosrdné lásce Ježíše Krista. Tomu mají aktéři pastorace sloužit.  K vedení a neustálému vzrůstu Božího lidu ustanovil Kristus Pán ve své církvi různé služby, které jsou určeny pro dobro celého těla. (LG 18)
Celý článek

25.11.2012, Wilfrid Stinissen (Foto: IMa)

Advent: chceme-li zakusit vánoční radost, musíme něco ´udělat´

Advent: chceme-li zakusit vánoční radost, musíme něco ´udělat´

Chceme-li se podílet na velké vánoční radosti, musíme něco „udělat“: nikoli, žádné velké a senzační věci. Možná se rozhodneme vyhradit si každý den zvláštní chvilku na modlitbu anebo dáme najevo přátelství někomu ve svém okolí, kdo nám není nijak zvlášť sympatický. Podstatné je, že Mu dovolíme přijít k nám, že „otevřeme své brány dokořán“, jak zpíváme v adventu.
Celý článek

21.11.2012, Godfried Danneels (Foto: IMa)

Veliké zklamání: Ježíš není králem dle našich představ

Veliké zklamání: Ježíš není králem dle našich představ

Pro Židy i pro apoštoly bylo veliké zklamání, že Ježíš, jejich král, nebyl králem tak, jak si to představovali. Například když Ježíš vstupuje do Jeruzaléma: nasedne na osla, dopravní prostředek chudých, nikoliv na královského oře. Zajisté má moc, ale zachází s ní jinak, než bychom s ní zacházeli my.
Celý článek

20.11.2012, Joseph Langford (Foto: IMA)

Bůh nás dnes posílá pomáhat tam... kde právě teď jsme

Bůh nás dnes posílá pomáhat tam... kde právě teď jsme

K tomu, abychom mohli konat skutky lásky, nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti či zdroje. Musíme „jenom začít“,třebas aspoň něčím malým. Matka Tereza věděla, že i to nejmenší semínko lásky může přinést bohatou a trvalou sklizeň.
Celý článek

17.11.2012 (Foto: IMa)

Ty potřebuješ Bibli více než mniši!

Ty potřebuješ Bibli více než mniši!

Slyším někdy lidi říkat: „Proč já bych měl číst Bibli? To ať dělají ti, kdo jsou v klášteře.“
Celý článek

15.11.2012, Anthony Surožskij / Bloom (Foto: IMa)

Některé části evangelia nás odpuzují

Některé části evangelia nás odpuzují

Když čteme Ježíšovo evangelium, můžeme připustit, že některé části pro nás mnoho neznamenají, nedotýkají se nás osobně, protože ještě nevidíme konkrétní nároky na naši osobu. Jsme připraveni s Bohem souhlasit, protože nemáme důvod s Ním nesouhlasit. Jiné části nás možná ale přímo odpuzují.
Celý článek

13.11.2012, Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Malý kurz pastorace (03): Konstituce Gaudium et spes jako inspirace pro současnou pastorální teologii

Malý kurz pastorace (03): Konstituce Gaudium et spes jako inspirace pro současnou pastorální teologii

Pro odchovance koncilu, mezi něž se počítám, je asi nesporným faktem, že konstituce Gaudium et spes je inspirací i v současnosti. Jinak tomu může být u těch, kteří se narodili později a jako dospělí křesťané vstoupili už do pokoncilní situace.
Celý článek

9.11.2012, IMA, Angelo Scarano (Foto: IMa)

Tato voda stéká do pouště a končí ve slaných vodách a jejich voda je tím uzdravena

Tato voda stéká do pouště a končí ve slaných vodách a jejich voda je tím uzdravena

Pod chrámovým prahem prýštila voda. Anděl mi řekl: "Tato voda, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena" (srov. Ez 47,1-2.8-9.12). Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě.
Celý článek

8.11.2012, Vojtěch Kodet (Foto: IMa)

První křesťané neutíkali ze světa kvůli jeho ´zkaženosti´

První křesťané neutíkali ze světa kvůli jeho ´zkaženosti´

Druhý vatikánský koncil nalezl odvahu a ukončil podivné a úzkostné stahování se do obranných postojů vůči světu. Člověk totiž ve světě musí žít, jednat a uskutečnit své poslání...
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16; Mt 11,25-30

Komentář k Mt 11,25-30: Přetvoření našich srdcí, aby se staly podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces a úkol na celý život. Ale je to přání Boha již od chvíle stvoření: „učiňme člověka ke svému obrazu“!

Zdroj: Nedělní liturgie