Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

22.4.2014

Páter boxer - vězeň P. Jan Svatek

Kněz, kterého ostatní spoluvězni znali jako mírného pobožného člověka, k překvapení všech spráskal agresivního spoluvězně.
Celý článek

20.4.2014, Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Jak má člověk stát o vzkříšení a život u Boha - kterého nezná?

Jak má člověk stát o vzkříšení a život u Boha - kterého nezná?

V  hovoru o křesťanské naději za hranicí smrti narážíme na skutečnost, že křesťanský náboženský jazyk je mnohým nesrozumitelný nebo je mu rozuměno jinak, protože posluchači se pohybují v jiných myšlenkových okruzích, než jsou křesťanské.
Celý článek

18.4.2014, Benedikt XVI. (Foto: IMA)

Tomášova nevíra je nám užitečná (Benedikt XVI.)

Tomášova nevíra je nám užitečná (Benedikt XVI.)

Každého z nás může pokoušet Tomášova nedůvěřivost. 
Celý článek

10.4.2014

Netradiční přání novomanželům :-)

Irský kněz P. Ray Kelly farář z Oldcastle popřál na konci svatebního obřadu (5.4.2014) novomanželskému páru upravenou písní  Leonarda Cohena Hallelujah. Amatérská píseň měla na webu Youtube veliký ohlas a dosáhla několik desítek milionů shlédnutí. Koncem dubna 2014 ale musela být na popud "Sony ATV Publishing" z youtube stažena, neboť Sony ATV Publishing si nárokovala autorská práva... Koncem května již ale byla opět dostupná...
Celý článek

7.4.2014 (Foto: IMA)

Jak jsem se vrátil obnoven z duchovní obnovy ve věznici, aneb Blues rýnovické věznice

Jak jsem se vrátil obnoven z duchovní obnovy ve věznici, aneb Blues rýnovické věznice

Za svůj dosavadní život jsem překročil práh věznice dvakrát. Pokaždé to bylo dobrovolně a jen na skok a pokaždé mě přes něj převedla souhra různých náhod. K té druhé návštěvě došlo minulý rok v červenci v rámci duchovní obnovy ve věznici v Rýnovicích.
Celý článek

2.4.2014, Angelo Scarano (Foto: IMA)

Kristus nás už tolikrát ´nechal ve štychu´!

Kristus nás už tolikrát ´nechal ve štychu´!

Nevěřili jsme snad tolikrát v Krista, ale on nás přesto  "nechal ve štychu"? 
Celý článek

1.4.2014, Vojtěch Kodet (Foto: Z archivu MN)

Jak prožít Velikonoce?

Jak prožít Velikonoce?

Velikonocemi můžeme projít, aniž se  setkáme s Kristem...
Celý článek

1.4.2014, Michal Němeček

Podivuhodné zpracování velikonočního tématu

Vážení přátelé, příznivci, kolegové a čtenáři webu, dostal jsem od jedné malé holčičky (Františky) dárek k Velikonocům. A byl jsem fascinován. Darovala mi nakreslenou scenérii ukřižování. Ale... 
Celý článek

29.3.2014, Jan Samohýl (Foto: Michal Němeček)

Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh

Etymologicko teologická úvaha nad pojmy hřích a dluh

Jedno z velkých témat filosofie je snaha vymezit, co nebo kým je člověk. Obtížnost otázky vedla k mnoha odpovědím a některé definice měli i politický dopad.
Celý článek

20.3.2014, Benedikt XVI.

Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.)

Bohu můžeme tykat. Úvaha ke svátku Zvěstování Páně (25.3.)

Bůh od nás není daleko, nezůstává neznámý, neskrývá se v hádance jako potenciální nebezpečí. Bůh je nám nablízku, je nám tak blízko, že se stává dítětem a my můžeme tomuto Bohu tykat. (Benedikt XVI.)
Celý článek

17.3.2014, Karel Satoria (Foto: IMA)

Náboženská statečnost Josefa a Abraháma

Náboženská statečnost Josefa a Abraháma

Abrahámův čin neobětování Izáka byl velkým krokem v poznání pravého Boha. Je to čin ve stejné linii náboženské statečnosti, s jakou se setkáváme u Josefa, který se rozhodl neuposlechnout mojžíšský zákon, nenechal kamenováním odstranit hřích své cizoložné snoubenky, jak Zákon přikazoval, a místo toho, aby ji vydal, chtěl ji nejen v tajnosti propustit, ale dokonce dal před jasnou literou Zákona přednost snovému zážitku.
Celý článek

14.3.2014, Benedikt XVI.

Spravedlivý muž - svatý Josef (Benedikt XVI.)

Spravedlivý muž - svatý Josef (Benedikt XVI.)

Označení svatého Josefa výrazem „spravedlivý“ (cadik) podává  jeho celkový obraz a zároveň ho řadí mezi velké postavy Starého zákona – počínaje Abrahámem, spravedlivým. 
Celý článek

11.3.2014, Aleš Opatrný (Foto: MŠ)

Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu

Velká postní předsevzetí jsou vcelku k ničemu

Každá cesta, i ta nejdelší, se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale.
Celý článek

7.3.2014, Jan Zlatoústý (Foto: IMA)

Modlitba je jako dítě volající s pláčem po mléku (podle Jana Zlatoústého)

Modlitba je jako dítě volající s pláčem po mléku (podle Jana Zlatoústého)

Modlitba je světlem duše, je prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce touží po nebeském mléku. Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které přesahují vše viditelné a přirozené. 
Celý článek

26.2.2014 (Foto: Michal Němeček)

Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání…

Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání…

Pane, učiň nás lidmi důvěry, protože když do tebe vkládáme svou naději, osvobozuje nás to od tísně vycházející z obav, že všechno závisí jen a jen na nás a že to prostě nedokážeme.
Celý článek

23.2.2014, Oto Mádr (Foto: IMA)

Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás...

Oto Mádr (1917 - 2011)- jeden z nejdéle vězněných kněží u nás...

Výběr z knižního rozhovoru s Otou Mádrem a základní životopisné informace o jeho životě.  
Celý článek

20.2.2014 (Foto: IMA)

Reforma liturgické reformy? (František Kunetka)

Reforma liturgické reformy? (František Kunetka)

Tradice nepředstavuje nějaký strnulý monolitní monument, ale mnohovrstevný proud, kdy vedle základního „proudění“ mohou určité dílčí tradice vznikat i zanikat. O tradici je třeba pečovat, což znamená, že je třeba ji stále promýšlet a tvůrčím způsobem interpretovat.
Celý článek

18.2.2014 (Foto: IMA)

Vrtkavý apoštol Petr

Vrtkavý apoštol Petr

Petrovo jméno Skála se zdá nepřiměřené, ba přehnané. Petr je vrtkavý, jednou nadšený a pak zase bázlivý. Evangelia vyprávějí o jeho chybách bez přikrašlování, a přesto je povolán stát se hlavou apoštolů a toto pověření není nikdy vzato zpět. Bůh píše často i na křivých řádcích. Nakonec se tento rybář z Galileje stane opravdu „Skálou“, základem, na němž se zdvihá stavba univerzální církve.
Celý článek

13.2.2014, Romano Guardini (Foto: IMA)

Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...

Význam slova ´svatý´ prodělal řadu změn...

Život člověka probíhá v nejrozmanitějších vzájemných vztazích. Nikdo není odkázán jen sám na sebe, každý závisí na jiných, je ovlivňován a sám ovlivňuje jiné... Patří to k podstatě života. Mělo by toto ale přestat pro spravedlivé zesnulé, kteří žijí v Bohu? 
Celý článek

10.2.2014, Saviero Gaeta

Zříkám se služby římského biskupa (11.2.2013 odstoupil Benedikt XVI.)

Zříkám se služby římského biskupa (11.2.2013 odstoupil Benedikt XVI.)

„S plným vědomím závažnosti tohoto úkonu a zcela svobodně prohlašuji, že se zříkám služby římského biskupa, nástupce svatého Petra, která mi byla kardinály svěřena 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 od  8 hodin večer bude římský stolec, stolec svatého Petra, uprázdněn.“
Celý článek

3.2.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha (Foto: IMA)

Nevyslyšená modlitba...

Nevyslyšená modlitba...

Ježíš říká: "Shodnou-li se dva nebo tři na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou, oč prosí". Ale každý z nás má tisíc důkazů, že to nefunguje...
Celý článek

30.1.2014

Když se člověk rozhoduje pro Boha, dostává abnormální sílu

Když Pán Bůh chce po člověku nějaký úkol, když ho chce mít na nějakém určitém místě, tak mu k tomu dá schopnosti a milosti. Rozhovor se sestrou alžbětinkou Bohumilou  o cestě do kláštera, duchovním mateřství  i o vztazích s muži.
Celý článek

26.1.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha (Foto: LZČ)

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. Bůh bere čas vážně.

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. Bůh bere čas vážně.

Vytrvalost je jednou z účinných modlitebních pák. To není o potřebě dlouho Boha přemlouvat, ale o významné roli času v realizaci velikých věcí. Aby se děly, je potřeba otevřít dveře dokořán a držet je otevřené. Bůh Bere čas vážně. 
Celý článek

23.1.2014, Karel Fořt (Foto: IMA)

Jako církev se orientujeme jen na věřící

Jako církev se orientujeme jen na věřící

Jako církev jsme pořád zvyklí se orientovat hlavně na věřící a zapomínáme, že jsme posláni i k nevěřícím – to jsou ty ztracené ovce z podobenství o pastýři, který opustí své stádo a jde hledat zatoulanou ovečku. Naše skutečnost je spíš opačná: ze sta ovcí máme v ovčinci jen jednu ovečku, kterou opečováváme, a těch devadesát devět se někam zatoulalo.
Celý článek

22.1.2014, Miloš Doležal, Karel Fořt

´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt)

´Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem´ (21.1.2014 zemřel Karel Fořt)

V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16; Mt 11,25-30

Komentář k Mt 11,25-30: Přetvoření našich srdcí, aby se staly podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces a úkol na celý život. Ale je to přání Boha již od chvíle stvoření: „učiňme člověka ke svému obrazu“!

Zdroj: Nedělní liturgie