Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

27.10.2014, Godfried Danneels (Foto: IMA)

Model ideálního soužití lze najít v Bohu

Model ideálního soužití lze najít v Bohu

V Nejsvětější Trojici nalézáme  odpověď na to, co je to skutečné společenství...
Celý článek

24.10.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Naše osobní dějiny jsou dějinami Boží lásky k nám (papež František)

21.10.2014, Clive Staples Lewis (Foto: IMA)

Schopnost začínat stále znovu (C. S. Lewis)

Schopnost začínat stále znovu (C. S. Lewis)

Proces nových počátků nás zbavuje iluzí o nás samých a učí nás záviset na Bohu.
Celý článek

14.10.2014 (Foto: IMA)

Nechceme Terezii z Avily!

Nechceme Terezii z Avily!

Do kláštera Vtělení v Avile přišla Terezie v doprovodu provinciála karmelitánů, otce Angela de Salazar. Zástup řeholnic je už očekával. Příchozí přivítaly křikem a dupáním. Volaly: „Nechceme novou řeholi! Nechceme řeholi poustevníků!“ „Nechceme Terezii od Ježíše!“
Celý článek

13.10.2014, Řehoř Veliký (Foto: IMA)

 Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností…

Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností…

Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností. Bez přestání mě souží velká slabost žaludku, zatímco horečka, byť i lehká, mě neopouští nikdy. Čím jsem skleslejší pro závažnost časných obtíží, tím lépe se mi dýchá v naději na budoucí dobra. (Řehoř Veliký)
Celý článek

8.10.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Nikdo nemá odvahu říci: ´Lepší bude, když budeš zticha - když zpíváš, tahá to za uši!´

Nikdo nemá odvahu říci: ´Lepší bude, když budeš zticha - když zpíváš, tahá to za uši!´

Co jsou charismata? Jak je můžeme rozpoznávat a přijímat? A máme je chápat jako něco krásného, anebo jako něco problematického? Katecheze papeže Františka.
Celý článek

6.10.2014, Wilfrid Stinissen (Foto: IMA)

Zvěstování bude plodné jen tehdy, pokud budou hlasatelé otevřeni Duchu jako Maria

Zvěstování bude plodné jen tehdy, pokud budou hlasatelé otevřeni Duchu jako Maria

Hlásání bude plodné jen tehdy, budou-li jeho hlasatelé otevřeni Duchu jako Maria.
Celý článek

2.10.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Nechme na sebe hledět Ježíše

Nechme na sebe hledět Ježíše

Papež František o Františku z Assisi
Celý článek

2.10.2014 (Foto: Michal Němeček)

Jak jsem zažil Taizé

Jak jsem zažil Taizé

V prosinci se koná v Praze mezinárodní setkání mládeže organizované komunitou z Taizé. Přinášíme vám pohled na pobyt přímo v Taizé očima devatenáctiletého mladého muže. 
Celý článek

29.9.2014, Terezie z Lisieux (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Nespoléhám na své zásluhy (sv. Terezie z Lisieux)

Nespoléhám na své zásluhy (sv. Terezie z Lisieux)

Terezie se stala svatou proto, že ji nic nezastavilo ani v odvážné důvěře, že Bůh, který ji chce mít svatou, z ní svatou udělá, pokud se mu nebude vzpírat. Ani v jistotě, že Bůh po ní nebude chtít nic jiného, než co mu bude moci dát.
Celý článek

25.9.2014, Augustin z Hippo (Foto: MŠ)

Četba Božího slova nás provádí mezi léčkami zoufalství a pýchy

Četba Božího slova nás provádí mezi léčkami zoufalství a pýchy

Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy.
Celý článek

23.9.2014, Matka Tereza (Foto: IMA)

Vydat se Ježíši úplně, i když se cítím jako loď bez kompasu

Vydat se Ježíši úplně, i když se cítím jako loď bez kompasu

I když se cítím jako loď bez kompasu, je potřeba se mu vydat úplně a nezkoumat, proč mne vede tak a ne jinak.
Celý článek

17.9.2014, Petr Goldmann (Foto: IMA)

Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu...

15.9.2014, Notker Wolf (Foto: IMA)

Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám

Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám

Podívejte na církevní kalendář. Samý svátek! Církev však neslaví jenom svátky radosti. V rytmu církevního roku jde jak o utrpení a umírání, tak i o narození nebo vítězství nad smrtí.
Celý článek

8.9.2014, Wilfrid Stinissen (Foto: PM)

Boží vůdcovská role v našem putování životem

Boží vůdcovská role v našem putování životem

Bůh přišel k nám, a proto i my můžeme přijít k němu. Náš život je jedním velkým hledáním Boha. Jakmile se vydáme na cestu, On k nám sám přijde, půjde s námi a převezme vedení naší výpravy.
Celý článek

2.9.2014, Matka Tereza

Možná nejsme schopni dávat mnoho, ale...

Možná nejsme schopni dávat mnoho, ale...

„Ať je moje radost ve vás,“ říká Ježíš. Co je Ježíšova radost? Je to důsledek jeho neustálého spojení s Bohem, konání Otcovy vůle. 
Celý článek

28.8.2014

Bohatství nepatří ďáblovi, jak se někteří domnívají

Bohatství nepatří ďáblovi, jak se někteří domnívají

Nezbavuj se peněz, jako by se jednalo o cosi zlého.  Stačí, abys jich používal správně. 
Celý článek

25.8.2014, Wilfrid Stinissen (Foto: Z archivu PS)

Kdo žije v Kristu, žije v nebi

Kdo žije v Kristu, žije v nebi

Odjakživa existovalo jisté tajuplné napětí mezi nebem a zemí. Už na první straně Bible stojí: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi (Gn 1,1). Nebe je Božím příbytkem a země je svěřena lidem. Zřejmě ale nebylo v původním Božím plánu, aby byl protiklad tak velký, jak se nakonec stalo.
Celý článek

18.8.2014, Norbert Baumert (Foto: IMA)

Vidíš, jak jsi neschopný...

Vidíš, jak jsi neschopný...

Kolik těch, kdo následují Krista, je souženo minulou nebo přítomnou vinou? Stále znovu se tím trápí, a když se přistihnou u nějaké chyby, napadne je myšlenka: "Vidíš, jak jsi neschopný", "je to s tebou marné" nebo "z tebe nikdy nic nebude"! Takové myšlenky nic nevyjasňují ani nebudují, proto nejsou od Boha.
Celý článek

11.8.2014, Wilfrid Stinissen (Foto: IMA)

Poselství  lesa

Poselství lesa

Učíme se obdivovat Boží stvoření, žasnout nad ním a hlouběji vnímat události a věci v jejich původní podobě.
Celý článek

6.8.2014, Benedikt XVI. (Foto: IMA)

Událost Proměnění Páně

Událost Proměnění Páně

Událost Proměnění Páně  obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života… 
Celý článek

4.8.2014, Miloš Doležal (Foto: Pohlednice z Arnolce z roku 1915. Vlevo kaple sv. Vendelína, vpravo rodný dům Josefa Toufara)

První světová válka a Josef Toufar...

První světová válka a Josef Toufar...

Vojíni se vracejí domů na dovolenou a říkají: 'Kdyby byl Pán Bůh, nemohl by se již na to dívati.' Vojíni již hrozně trpí hladem a vší trýzní.“
Celý článek

1.8.2014, Karel Satoria, Marek Orko Vácha (Foto: Lucie Zuzana Černá)

Mystika je umění vidět

Mystika je umění vidět

Mystika je umění vidět. Jde v ní o bojové umění nezbytné v utkání s profánnem. Mystika usvědčuje profánno ze lži. Ne, nic, absolutně nic není obyčejné, Bohem neobydlené.
Celý článek

28.7.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá

Co pro jezuitu znamená být papežem? Papež František odpovídá

Nedůvěřuji rozhodnutím, přijatým bez rozmyslu. Nikdy nedůvěřuji prvnímu rozhodnutí, tedy první věci, která mě napadne, když mám něco rozhodnout. Většinou je to chybná volba. Musím čekat, vnitřně hodnotit a dopřát si potřebný čas.  Tradice a vzpomínka na minulost nám mají pomáhat k tomu, abychom měli odvahu otevírat Bohu nové prostory. Kdo v současné době stále hledá disciplinární řešení, kdo přehnaně tíhne k věroučné „jistotě“, kdo se umíněně snaží obnovovat zašlou minulost, ten má statickou a regresivní mentalitu. 
Celý článek

24.7.2014, Petr Šabaka (Foto: IMA)

Vojáci ve válce nemají jména. Doma ale ano...

Vojáci ve válce nemají jména. Doma ale ano...

Památníky na první světovou válku mají jedno společné. Jsou na nich uvedena jména padlých. Nejsou to anonymní oběti války. Ačkoliv na ve statistikách, strategických plánech velitelů a politiků to byly hodnosti, kusy, počty a čísla. Doma ale doma byli milováni. 
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16; Mt 11,25-30

Komentář k Mt 11,25-30: Přetvoření našich srdcí, aby se staly podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces a úkol na celý život. Ale je to přání Boha již od chvíle stvoření: „učiňme člověka ke svému obrazu“!

Zdroj: Nedělní liturgie