Na útoky démona lze odpovídat pouze Božími skutky, totiž odpuštěním, láskou a úctou. - archiv citátů

10.12.2014 (Foto: IMA)

Útěk Jana od Kříže z vězení

Útěk Jana od Kříže z vězení

Od únosu Jana od Kříže uplynulo devět měsíců. Nikdo netušil, zda žije a kde se nalézá. Věznili ho v Toledu, v cele tak nízké, že ani přes svou malou výšku se v ní nemohl napřímit. Hlídali ho ti, kteří vůči reformátorovi planuli obzvláštní nenávistí. 
Celý článek

7.12.2014

Svěřuji svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože jsou to ty správné ruce

Svěřuji svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože jsou to ty správné ruce

A totéž mohou dělat všichni.   Giulia Gabrieli (3.3.1997 - 19.8.2011) čtrnáctiletá italská dívka, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život... Tyto dva roky se ale nesly ve znamení radosti ze života,  umění vidět věci jinak a k prohloubení její víry...
Celý článek

4.12.2014, Ambrož Milánský (Foto: IMA)

Dodržujete pitný režim?

Dodržujete pitný režim?

Tato otázka je relevantní i na webu pastorace.cz,..
Celý článek

30.11.2014 (Foto: IMA)

V dětství jsem se modlil hlavně u zubaře...

V dětství jsem se modlil hlavně u zubaře...

Co pro vás osobně znamená modlitba? Odpovídá P. Dr. Ing. Ladislav Herián, ThD.
Celý článek

24.11.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: Pavel Semela)

Advent nám pomáhá

Advent nám pomáhá

Adventem začínáme nový liturgický rok, tedy novou cestu Božího lidu s Ježíšem Kristem, naším Pastýřem, který nás vede dějinami k naplnění Božího království. Jako v životě každého z nás je třeba se neustále znovu vydávat na cestu, pozvedat se a opětovně nacházet smysl cíle vlastní existence, neustále obnovovat horizont, ke kterému se ubíráme. Horizont naděje! 
Celý článek

17.11.2014 (Foto: IMA)

Boží útěcha pro náš život: Duch svatý

Boží útěcha pro náš život: Duch svatý

Jednou z nejzákladnějších lidských zkušeností je nenaplněnost. Člověk je teprve na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. Duch svatý – osoba milující celou plností své přirozenosti – se sklání nad nedostatkem lidské plnosti a vdechuje nám zkušenost útěchy.
Celý článek

10.11.2014

Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři

Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři

Slavnou Sibiř jsem poprvé spatřil z paluby parníku Stalin. V dálce za blízkým břehem se rýsovala skupina baráků, obklopených černým kotoučem ostnatého drátu.
Celý článek

5.11.2014

Kněz ve vřavě bitvy muže proti muži

Kněz ve vřavě bitvy muže proti muži

Psal se rok 1950, byl první listopad. Prvního listopadu je v katolickém kalendáři slavnost Všech svatých. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel toho dne do svého stanu spát dříve než jindy.
Celý článek

5.11.2014 (Foto: IMA)

Máš na starosti péči o duše?  Nezanedbávej přitom péči o sebe...

Máš na starosti péči o duše? Nezanedbávej přitom péči o sebe...

Jsme jistě všichni slabí, to připouštím. Ale Pán Bůh nám dává prostředky, které nám snadno přinesou pomoc, stojíme-li o to. 
Celý článek

3.11.2014 (Foto: IMA)

V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat…

V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat…

Bohu se nejvíce podobáme, když prokazujeme dobro těm, kteří nám to nemůžou oplatit...
Celý článek

30.10.2014, Aleš Opatrný (Foto: Michal Němeček)

Očistec?

Očistec?

Striktní zastánci Bible jakožto jediného pramene našich vědomostí o věcech víry očistec odmítají, protože se o něm v Bibli nic nedočteme. Kritický katolík zapochybuje, kdeže se tento pojem vzal a proč. A někoho možná také napadne jak to přijde, že dnes řada křesťanů nevěří v očistec, ale snadno a rychle věří v reinkarnaci. Kde je tedy původ víry v očistec?
Celý článek

27.10.2014, Godfried Danneels (Foto: IMA)

Model ideálního soužití lze najít v Bohu

Model ideálního soužití lze najít v Bohu

V Nejsvětější Trojici nalézáme  odpověď na to, co je to skutečné společenství...
Celý článek

24.10.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Naše osobní dějiny jsou dějinami Boží lásky k nám (papež František)

21.10.2014, Clive Staples Lewis (Foto: IMA)

Schopnost začínat stále znovu (C. S. Lewis)

Schopnost začínat stále znovu (C. S. Lewis)

Proces nových počátků nás zbavuje iluzí o nás samých a učí nás záviset na Bohu.
Celý článek

14.10.2014 (Foto: IMA)

Nechceme Terezii z Avily!

Nechceme Terezii z Avily!

Do kláštera Vtělení v Avile přišla Terezie v doprovodu provinciála karmelitánů, otce Angela de Salazar. Zástup řeholnic je už očekával. Příchozí přivítaly křikem a dupáním. Volaly: „Nechceme novou řeholi! Nechceme řeholi poustevníků!“ „Nechceme Terezii od Ježíše!“
Celý článek

13.10.2014, Řehoř Veliký (Foto: IMA)

 Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností…

Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností…

Již řadu let mě trápí časté bolesti vnitřností. Bez přestání mě souží velká slabost žaludku, zatímco horečka, byť i lehká, mě neopouští nikdy. Čím jsem skleslejší pro závažnost časných obtíží, tím lépe se mi dýchá v naději na budoucí dobra. (Řehoř Veliký)
Celý článek

8.10.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Nikdo nemá odvahu říci: ´Lepší bude, když budeš zticha - když zpíváš, tahá to za uši!´

Nikdo nemá odvahu říci: ´Lepší bude, když budeš zticha - když zpíváš, tahá to za uši!´

Co jsou charismata? Jak je můžeme rozpoznávat a přijímat? A máme je chápat jako něco krásného, anebo jako něco problematického? Katecheze papeže Františka.
Celý článek

6.10.2014, Wilfrid Stinissen (Foto: IMA)

Zvěstování bude plodné jen tehdy, pokud budou hlasatelé otevřeni Duchu jako Maria

Zvěstování bude plodné jen tehdy, pokud budou hlasatelé otevřeni Duchu jako Maria

Hlásání bude plodné jen tehdy, budou-li jeho hlasatelé otevřeni Duchu jako Maria.
Celý článek

2.10.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Nechme na sebe hledět Ježíše

Nechme na sebe hledět Ježíše

Papež František o Františku z Assisi
Celý článek

2.10.2014 (Foto: Michal Němeček)

Jak jsem zažil Taizé

Jak jsem zažil Taizé

V prosinci se koná v Praze mezinárodní setkání mládeže organizované komunitou z Taizé. Přinášíme vám pohled na pobyt přímo v Taizé očima devatenáctiletého mladého muže. 
Celý článek

29.9.2014, Terezie z Lisieux (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Nespoléhám na své zásluhy (sv. Terezie z Lisieux)

Nespoléhám na své zásluhy (sv. Terezie z Lisieux)

Terezie se stala svatou proto, že ji nic nezastavilo ani v odvážné důvěře, že Bůh, který ji chce mít svatou, z ní svatou udělá, pokud se mu nebude vzpírat. Ani v jistotě, že Bůh po ní nebude chtít nic jiného, než co mu bude moci dát.
Celý článek

25.9.2014, Augustin z Hippo (Foto: MŠ)

Četba Božího slova nás provádí mezi léčkami zoufalství a pýchy

Četba Božího slova nás provádí mezi léčkami zoufalství a pýchy

Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy.
Celý článek

23.9.2014, Matka Tereza (Foto: IMA)

Vydat se Ježíši úplně, i když se cítím jako loď bez kompasu

Vydat se Ježíši úplně, i když se cítím jako loď bez kompasu

I když se cítím jako loď bez kompasu, je potřeba se mu vydat úplně a nezkoumat, proč mne vede tak a ne jinak.
Celý článek

17.9.2014, Petr Goldmann (Foto: IMA)

Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu...

15.9.2014, Notker Wolf (Foto: IMA)

Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám

Panna Maria Bolestná – příležitost k oslavám

Podívejte na církevní kalendář. Samý svátek! Církev však neslaví jenom svátky radosti. V rytmu církevního roku jde jak o utrpení a umírání, tak i o narození nebo vítězství nad smrtí.
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Středa 23.8.

Sd 9,6-15; Mt 20,1-16

Komentář k Sd 9,6-15: Neužitečný bodlák že má vládnout nad stromy? Ale neověnčí jednou jeho pichlavé roští tvář Božího Syna?

Zdroj: Nedělní liturgie

Mediálně spolupracujeme:

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže 15. - 20. 8. 2017

Festival United 24.8. - 26.8. 2017 Vsetín

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

(23.8.2017) „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2017) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

(13.8.2017) "Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

(13.8.2017) K čemu nám slouží tento svátek?

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

(4.8.2017) Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí...

Proměnění Páně (6.8.)

(4.8.2017) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2.8.2017) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria...

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(29.7.2017) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec...