Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

23.1.2015, Aleš Opatrný

O pastoraci par excellence - vyšla nová praktická příručka o pastoraci zvláštních skupin

Vyšla nová publikace "Pastorace zvláštních skupin". Jde o přehlednou publikaci, která nemá v češtině obdoby.    "V současné pastoraci se vyskytují čím dál častěji problémy lidí, které souvisí s vírou, ale nejsou řešitelné jen cestou zbožnosti, svátostné praxe a sdílení v křesťanském společenství. Úkolem pastorace jistě není vše vyřešit, ale spíš doprovázet k lidsky důstojnému zvládání situace ve světle evangelní zvěsti a s pomocí i jiných vědních disciplín, než jen teologických. Záměrem publikace je proto upozornit na obtížné oblasti, ve kterých se má konat pastorační péče církve, vybavit čtenáře prostředky pro o orientaci a doprovázení..."  (Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, ThD. -  autor)
Celý článek

22.1.2015 (Foto: IMA)

Emoce na nás mají vliv. Je to tak správně. Ale je třeba je usměrnit

Emoce na nás mají vliv. Je to tak správně. Ale je třeba je usměrnit

Někdy narazíme na člověka, který své emoce totálně vytěsnil a chová se jako „robot“. Jindy se setkáme s prudkou emotivní reakci někoho blízkého, který si se sebou neví rady… Emoce ovlivňují vše, co prožíváme. Ovlivňují i náš vztah k Bohu a potažmo i naši modlitbu. / Rozhovor o emocích a jedné zajímavé knize
Celý článek

20.1.2015, Anthony Surožskij / Bloom (Foto: IMA)

Ranní modlitba - jednoduše

Ranní modlitba - jednoduše

Probudili jsme se ze spánku, který nás odděluje od včerejška. Probuzení nám nabízí novou skutečnost, den, který tu nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se před námi rozprostírá jako zasněžené pole, jež dosud nikdo nepošlapal. Poprosme Pána, aby požehnal tento den a nás v něm.
Celý článek

19.1.2015, Vojtěch Kodet (Foto: Jan Kovář - www.jankovar.cz)

Falešná jednota křesťanů?

Falešná jednota křesťanů?

V Písmu čteme i o falešné jednotě, kdy se lidé semkli ve své ctižádosti a svévolnosti. Např. text o stavbě babylonské věže: „Celá země byla jednotná v řeči i v činech. …  Tu si řekli vespolek: ‘Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi’…“ (Gn 11,1-4). Společenství se svorně, ale svévolně pro něco rozhodlo – a rozhodlo se špatně.
Celý článek

15.1.2015, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: Jan Kovář - www.jankovar.cz)

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)

Nečekejme s ekumenismem na teology (papež František)

„Nedávno jsem byl v Albánii, kde očití svědci vyprávěli o pronásledování křesťanů za komunistické diktatury. Tehdy se komunisté neptali – ´Jsi katolík nebo pravoslavný?´ Ale: ´Jsi křesťan?´ Prásk!“
Celý článek

7.1.2015, Bratr Roger Schutz (Foto: IMA)

Bůh žije v nás

Bůh žije v nás

„Bůh je duch“ a jeho přítomnost je neviditelná. Žije v nás neustále: ve chvílích temnoty, stejně jako v okamžicích plného světla. Přebývá v duši každého člověka.
Celý článek

5.1.2015, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Cesta mudrců symbolizuje každého člověka.  Náš život je poutí.

Cesta mudrců symbolizuje každého člověka. Náš život je poutí.

Cesta mudrců („Tří králů“) symbolizuje úděl každého člověka. Náš život je poutí. Cestou jsme osvěcováni světly, abychom nalezli plnost pravdy a lásky, kterou my křesťané rozpoznáváme v Ježíši, Světlu světa. Důležité je bdít a naslouchat Bohu, který k nám neustále mluví. Zvláště naslouchání evangeliu, nám umožňuje setkat se s živým Ježíšem a učinit zkušenost s Ním a Jeho láskou. (Papež František)
Celý článek

4.1.2015, Anselm Grün (Foto: IMA)

Tříkrálové žehnání domu...

Tříkrálové žehnání domu...

Jako děti jsme byli pokaždé nadšeni žehnáním domu na Tři krále (neboli správně liturgicky o slavnosti Zjevení Páně). Ten den jsme totiž směli prosytit celý dům vůní kadidla. Zcela fascinováni jsme si vypůjčili z našeho kostela kadidelnici a nacpali do ní tolik kadidla, aby se jeho libá vůně dostala v našem domě opravdu všude.
Celý článek

30.12.2014, Jaro Křivohlavý (Foto: Jan Kovář - www.jankovar.cz)

Zdravotní stav člověka neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka

Zdravotní stav člověka neovlivňuje jen psychická, ale i duchovní stránka

V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku i na tělesný život člověka. Na základě laboratorních pokusů psychologové zjistili zajímavé souvislosti mezi odpouštěním a činností imunobiologického aparátu. Ukazuje se, že ti lidé, kteří neodpustí člověku, který jim něco zlého udělal, se vlastně poškozují („mstí“) na vlastním organismu.
Celý článek

29.12.2014 (Foto: IMA)

Nemusíme se bát vztahovat k Bohu ruce!

Nemusíme se bát vztahovat k Bohu ruce!

Často je pro mne velmi těžké přijmout Boží vůli, protože mám strach, aby jeho vůlí nebylo ve skutečnosti něco, co nechci. (Giulia Gabrieliová, 14 let)
Celý článek

27.12.2014, Angelo Scarano (Foto: IMA)

Rodina nazaretská: nenechali se omezovat nesnázemi a problémy...

Rodina nazaretská: nenechali se omezovat nesnázemi a problémy...

Je asi dost běžné považovat za ideál rodiny pokojný, vydařený život nerušený nenadálými událostmi. Vždyť přece “pokojný život” je znamením Božího požehnání. Rodina nazaretská nám ale ukazuje trochu jiný “ideál”: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak.
Celý článek

22.12.2014, Charles Journet (Foto: IMA)

Vánoce nám nabízejí něhu Boží lásky

Vánoce nám nabízejí něhu Boží lásky

Jak nás nemá vyvést z míry tajemství Vánoc, kde se nám dává najevo nejen láska Boha, ale něha jeho lásky.
Celý článek

20.12.2014, Bratr Roger Schutz (Foto: foto: taizé)

 Proč do Taizé přijíždí tolik mladých lidí?

Proč do Taizé přijíždí tolik mladých lidí?

Mladí začali přijíždět ve větším počtu v letech 1958–1960. Nedělali jsme nic pro to, abychom je přitahovali, bylo to překvapení. Jak to, že jich k nám přichází tolik v době, kdy se tak málo mladých účastní modliteb v kostelích? Nemohli jsme je posílat pryč: přišli se modlit, hledat. Neměli jsme však místo, abychom je mohli všechny přijmout.
Celý článek

19.12.2014, Vojtěch Kodet (Foto: IMA)

Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu?

Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu?

Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není… Pro většinu lidí je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. Nikdo není zvědavý na další požadavky, natož moralizování. Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této uspěchané době zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi a neminuli to podstatné… 
Celý článek

10.12.2014 (Foto: IMA)

Útěk Jana od Kříže z vězení

Útěk Jana od Kříže z vězení

Od únosu Jana od Kříže uplynulo devět měsíců. Nikdo netušil, zda žije a kde se nalézá. Věznili ho v Toledu, v cele tak nízké, že ani přes svou malou výšku se v ní nemohl napřímit. Hlídali ho ti, kteří vůči reformátorovi planuli obzvláštní nenávistí. 
Celý článek

7.12.2014

Svěřuji svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože jsou to ty správné ruce

Svěřuji svá trápení i radosti do Pánových rukou, protože jsou to ty správné ruce

A totéž mohou dělat všichni.   Giulia Gabrieli (3.3.1997 - 19.8.2011) čtrnáctiletá italská dívka, která vážně onemocněla a po dva roky bojovala o život... Tyto dva roky se ale nesly ve znamení radosti ze života,  umění vidět věci jinak a k prohloubení její víry...
Celý článek

4.12.2014, Ambrož Milánský (Foto: IMA)

Dodržujete pitný režim?

Dodržujete pitný režim?

Tato otázka je relevantní i na webu pastorace.cz,..
Celý článek

30.11.2014 (Foto: IMA)

V dětství jsem se modlil hlavně u zubaře...

V dětství jsem se modlil hlavně u zubaře...

Co pro vás osobně znamená modlitba? Odpovídá P. Dr. Ing. Ladislav Herián, ThD.
Celý článek

24.11.2014, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: Pavel Semela)

Advent nám pomáhá

Advent nám pomáhá

Adventem začínáme nový liturgický rok, tedy novou cestu Božího lidu s Ježíšem Kristem, naším Pastýřem, který nás vede dějinami k naplnění Božího království. Jako v životě každého z nás je třeba se neustále znovu vydávat na cestu, pozvedat se a opětovně nacházet smysl cíle vlastní existence, neustále obnovovat horizont, ke kterému se ubíráme. Horizont naděje! 
Celý článek

17.11.2014 (Foto: IMA)

Boží útěcha pro náš život: Duch svatý

Boží útěcha pro náš život: Duch svatý

Jednou z nejzákladnějších lidských zkušeností je nenaplněnost. Člověk je teprve na cestě ke svému naplnění, a zatímco po ní kráčí, trpí, je zarmoucený a stýská se mu. Těmto nelehkým zkušenostem vychází vstříc Boží útěcha. Duch svatý – osoba milující celou plností své přirozenosti – se sklání nad nedostatkem lidské plnosti a vdechuje nám zkušenost útěchy.
Celý článek

10.11.2014

Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři

Duchovní život v komunistickém lágru na Sibiři

Slavnou Sibiř jsem poprvé spatřil z paluby parníku Stalin. V dálce za blízkým břehem se rýsovala skupina baráků, obklopených černým kotoučem ostnatého drátu.
Celý článek

5.11.2014

Kněz ve vřavě bitvy muže proti muži

Kněz ve vřavě bitvy muže proti muži

Psal se rok 1950, byl první listopad. Prvního listopadu je v katolickém kalendáři slavnost Všech svatých. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel toho dne do svého stanu spát dříve než jindy.
Celý článek

5.11.2014 (Foto: IMA)

Máš na starosti péči o duše?  Nezanedbávej přitom péči o sebe...

Máš na starosti péči o duše? Nezanedbávej přitom péči o sebe...

Jsme jistě všichni slabí, to připouštím. Ale Pán Bůh nám dává prostředky, které nám snadno přinesou pomoc, stojíme-li o to. 
Celý článek

3.11.2014 (Foto: IMA)

V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat…

V čem se Bohu můžeme nejvíce podobat…

Bohu se nejvíce podobáme, když prokazujeme dobro těm, kteří nám to nemůžou oplatit...
Celý článek

30.10.2014, Aleš Opatrný (Foto: Michal Němeček)

Očistec?

Očistec?

Striktní zastánci Bible jakožto jediného pramene našich vědomostí o věcech víry očistec odmítají, protože se o něm v Bibli nic nedočteme. Kritický katolík zapochybuje, kdeže se tento pojem vzal a proč. A někoho možná také napadne jak to přijde, že dnes řada křesťanů nevěří v očistec, ale snadno a rychle věří v reinkarnaci. Kde je tedy původ víry v očistec?
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16; Mt 11,25-30

Komentář k Mt 11,25-30: Přetvoření našich srdcí, aby se staly podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces a úkol na celý život. Ale je to přání Boha již od chvíle stvoření: „učiňme člověka ke svému obrazu“!

Zdroj: Nedělní liturgie