Plody, které my přineseme, neučiní Boha bohatším, nás ale nás učiní šťastnějšími. - archiv citátů

25.11.2015

První týden byl nejtěžší - vypráví zajatec tzv. Islámského státu

První týden byl nejtěžší - vypráví zajatec tzv. Islámského státu

Počáteční dny vězení jsem prožíval ve strachu, hněvu a studu. Velký obrat nastal osmého dne, kdy do cely vstoupil muž oblečený v černém a se zakrytou tváří. Podobal se jednomu z katů tzv. Islámského státu a mě zachvátila hrůza. Namísto popravy se však rozvinula dlouhá diskuse, jako by příchozí skutečně chtěl lépe poznat vězně před sebou. Opětovně jsem pak nalezl pokoj díky modlitbě... Za čtyři měsíce a 20 dní věznění jsem zažil výhrůžky, opakované fingované popravy, bičování...
Celý článek

23.11.2015 (Foto: ravat.it)

Jako první se začal systematicky věnovat misii skrze média:  Don Jakub Alberione

Jako první se začal systematicky věnovat misii skrze média: Don Jakub Alberione

Jakub Alberione  (1884 – 1971) došel k závěru, že kázat prostřednictvím médií znamená shromáždit lidi, kteří budou ochotni věnovat celý svůj život výhradně této misi.
Celý článek

18.11.2015 (Foto: IMA)

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist, zavládne hrozný mír smrti

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist, zavládne hrozný mír smrti

Nepřestane-li nepřátelství a nenávist, je možné, že lidstvo, bude přivedeno k té neblahé hodině, v níž nepozná jiný mír, než hrozný mír smrti. 
Celý článek

13.11.2015, Raniero Cantalamessa (Foto: IMA)

Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst

Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst

Při zvěstování Božího slova se vystavuješ velkému riziku vnitřního vyčerpání. Vládnout slovem patřilo odpradávna k nejdůležitějším nástrojům okouzlení a podřizování si druhých. Jde ale i o cestu k pokoře, protože Boží slovo tě neustále soudí. 
Celý článek

10.11.2015, Jesús Castellan Cervera (Foto: IMA)

Modlitba jako každodenní schůzka s Bohem

Modlitba jako každodenní schůzka s Bohem

Modlitba se nám musí stát jako Ježíšovi každodenní schůzkou s Bohem dějin spásy, místem zápasu a očištění, radosti a oblažující slávy, skrytosti v Kristu a smrti, jasného rozlišování a normálnosti všednosti; bude konfrontací velkých rozhodnutí, světlem vědomí našich dějin.
Celý článek

9.11.2015

Logo Svatého roku milosrdenství – výklad

Logo Svatého roku milosrdenství – výklad

logo a motto představují teologický souhrn pojmu milosrdenství. Motto, jež je převzato z Lukášova evangelia (Milosrdní jako Otec – Lk 6,36), předkládá prožívání milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bez míry (srov. Lk 6,37-38).
Celý článek

5.11.2015, Anthony Surožskij / Bloom (Foto: IMA)

Co se na zemi nepodařilo, může být později uzdraveno

Co se na zemi nepodařilo, může být později uzdraveno

Pamatovat na smrt, připomínat si vlastní smrtelnost a pomíjivost pozemského způsobu života patří od nejstarších dob ke křesťanské tradici. Když budeme pamatovat na smrt, můžeme žít tak, abychom se nikdy nemuseli konfrontovat s bolestným vědomím, že je příliš pozdě. 
Celý článek

3.11.2015

Příběh housenky a motýla: smrt není konec (krátké video pro katechezi)

Narodili jsme se, abychom žili, a ne abychom zemřeli. Smrt není konec,  je to jen začátek něčeho nového.
Celý článek

27.10.2015 (Foto: luzuce)

Naděje je mostem mezi šedivou přítomností a eschatologickou budoucností

Naděje je mostem mezi šedivou přítomností a eschatologickou budoucností

Křesťanský život se odehrává mezi polotemnou přítomností a budoucností, která už nyní probleskuje… Každý člověk prožívá na vlastní kůži toto drama očekávání Naděje nás podpírá, ačkoli bolesti, utrpení a zkoušky tohoto života přetrvávají.
Celý článek

23.10.2015 (Foto: IMA)

Modlit se za zemřelé?

Modlit se za zemřelé?

Církev nedělá rozdíly mezi živými a mrtvými. Bůh totiž není Bohem mrtvých, je Bohem živých. Pro Něj jsou všichni lidé živí. Z této perspektivy můžeme smrt vnímat jako velkou naději a radostně očekávat setkání s Kristem tváří v tvář. Můžeme říkat: „Přijď brzy, Pane Ježíši!“
Celý článek

17.10.2015, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství

Pán skrze eucharistii přetváří anonymní dav ve společenství

„Vy jim dejte jíst!“ (Lk 9,13).  Kdo jsou ti, kterým dát jíst? Jsou to zástupy lidí. Ježíš stojí mezi lidmi, které přijímá, mluví k nim, stará se o ně a prokazuje jim Boží milosrdenství. I my jsme oním zástupem...
Celý článek

13.10.2015 (Foto: IMA)

Občas na nás přijde temnota

Občas na nás přijde temnota

V obtížných dobách často ovládne duši chlad a temnota.  Prostě už nemůžeme dál. Co dál?
Celý článek

6.10.2015, Jitka Hosanna Štěpánková (Foto: cip)

K růženci jsem mívala silný odpor

K růženci jsem mívala silný odpor

Kdysi jsem v zaměstnání vytvořila statistický program. Při následném prohlížení kódu jsem některé části vyškrtala a některé nakonec hodně zjednodušila, takže se program velmi zkrátil, ale fungoval stále dobře, protože vše podstatné v něm zůstalo. Napadlo mě, že se to dá vztáhnout také na modlitbu růžence.
Celý článek

5.10.2015, Aleš Opatrný (Foto: IMA)

Synoda o rodině - hlásat zásadu, nebo pomáhat lidem na cestě?

Synoda o rodině - hlásat zásadu, nebo pomáhat lidem na cestě?

Témata synody o rodině vzbuzují obavy, očekávání a zdá se, že mnohdy i vášně. Došlo totiž k situaci, kdy diskuse působí dojmem, jako by tématem synody byla a měla být pouze otázka rozvedených a znovu (občansky) sezdaných a jejich přístup ke svátostem. Případně otázka homosexuálních vztahů – a nic víc.
Celý článek

2.10.2015, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Anděl strážný není fantaskní doktrína, nýbrž společník (papež František)

Anděl strážný není fantaskní doktrína, nýbrž společník (papež František)

Anděl strážný existuje, není to fantaskní doktrína, nýbrž společník, kterého nám dal Bůh na cestu naším životem...
Celý článek

29.9.2015 (Foto: IMA)

Pro Boha je naše svoboda nedotknutelným teritoriem

Pro Boha je naše svoboda nedotknutelným teritoriem

Bůh nás zná do posledního zákoutí naší duše. Nic před ním nejde skrýt. Dokonce ani naši volbu. Vždyť on zná nejen to, co si v životě navaříme, ale i jak si to pak sníme. Jsme tedy svobodní? Rozhovor s jezuitou P. JANEM REGNEREM.
Celý článek

24.9.2015 (Foto: Michal Němeček)

Naše sestra matka země patří mezi nejvíce trýzněné chudé

Naše sestra matka země patří mezi nejvíce trýzněné chudé

Přemítání nad encyklikou Laudato si´ papeže Františka (Pavel Nováček) Neuvěřitelným způsobem se rozšiřují.naše možnosti  ovlivňovat svět v dobrém i ve zlém...
Celý článek

17.9.2015, Aleš Opatrný

Přehledně a srozumitelně o svátostech - vyšla nová příručka Pastorace svátostí

Publikace nabízí solidní, přehledný a srozumitelný teologický základ k chápání svátostí a forem jejich slavení. Práce vychází ze snadno dostupných a zásadních textů - především z dokumentů Druhého vatikánského koncilu a Katechismu katolické církve. Publikace je svým formátem vhodná jak do pastoračního "terénu", tak i ke studiu.
Celý článek

15.9.2015, Augustin z Hippo (Foto: Michael Špilar)

Existují pastýři, kteří si tak rádi nechávají říkat, ale své povinnosti plnit nechtějí (sv. Augustin)

10.9.2015, papež František (Jorge Mario Bergoglio) (Foto: IMA)

Svůj kříž neneseš sám! (papež František)

Svůj kříž neneseš sám! (papež František)

Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy, naše problémy, naše  utrpení,  i ta nejhlubší.
Celý článek

8.9.2015, John Baillie (Foto: Michael Špilar)

Bože věčný, dej ať nezapomenu, že tu nejsem navždy

Bože věčný, dej ať nezapomenu, že tu nejsem navždy

Bože věčný, dej ať nikdy nezapomenu, že tu nejsem navždy. Dej, ať si stále uvědomuji, že jsem jen poutníkem na zemi, kde nemám trvalé místo. Zachovej mne svou milostí, dobrý Pane, aby mě nezaujaly radosti země natolik, že bych zapomněl toužit po čistších radostech nebeských.
Celý článek

4.9.2015 (Foto: Michal Němeček)

Nemohu nabídnout víc než svou prostou existenci

Nemohu nabídnout víc než svou prostou existenci

Asi měsíc před konáním Dnů víry jsem byla požádána, abych se v jejich rámci zúčastnila návštěv v domově pro seniory. Nemám v tomto ohledu vůbec žádné zkušenosti, nepočítám-li staroušky ve vlastní rodině a nejbližším okolí. Přes velké váhání jsem nakonec souhlasila.
Celý článek

1.9.2015 (Foto: IMA)

Pancíř sv. Patrika

Kriste buď se mnou,  Kriste buď přede mnou,  Kriste buď za mnou,  Kriste buď ve mne...   (z hymnu připisovaného sv. Patrikovi). Text hymnu je v článku.  
Celý článek

29.8.2015, John Henry Newman (Foto: IMA)

Veď mne ty, jenž jsi Světlo uprostřed temnot

Veď mne ty, jenž jsi Světlo uprostřed temnot

Veď mne ty, jenž jsi Světlo uprostřed temnot, které mne obklopují, veď mne kupředu! Noc je temná a já jsem tak daleko od pravého domova. 
Celý článek

25.8.2015 (Foto: IMA)

Deset zlatých pravidel katechety a jeho desatero

Deset zlatých pravidel katechety a jeho desatero

Katecheta dává důvěru, povzbuzuje a neměl by přebírat styl nudného a přísného učitele. 
Celý článek

[nahoru]

Čtení z dnešního dne: Pátek 23.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16; Mt 11,25-30

Komentář k Mt 11,25-30: Přetvoření našich srdcí, aby se staly podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces a úkol na celý život. Ale je to přání Boha již od chvíle stvoření: „učiňme člověka ke svému obrazu“!

Zdroj: Nedělní liturgie